På Gång i Näsum

Årsprogram 

 

Föreningen arbetar aktivt med program för 2022.

Årsmöte kommer att hållas den 27/2 2022 kl 14.00 plats Västanå skola. Separat kallelse kommer att skickas tillsammans med fakturan.

Hembygdsdag den 27/3 kl 14.00 Västanå skola. Ingvar Skogar underhåller med föreläsning: Regnskogen jordens lunga.

Seminarium om ängen söndagen den 15 maj 2022 kl. 18- 21. Plats Västanå skola. Vi får  bl.a lära oss vad en äng är, skötsel, årscykel, redskap , invasiva växter och biologisk mångfald m.m.  Anmälan till sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se eller 0708-421231.

Slåtterkurs den 21/8  kl. 9.00 – ca 16.00. Plats återkommer vi med, men det blir någonstans i Näsum. Begränsat antal 14 st. Vi får lära oss att bl. a slipa och slå med lien. Medtag gärna egen lie. Arrangörer är Skånes Hembygdsförbund i samarbete med Göinge Slåttersällskap och Näsums Hembygdsförening.  Anmälan senast den 10:e augusti till sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se eller 0708-421231. Kursen är kostnadsfri och anordnas med medel från Länsstyrelsen.

Vi hoppas på ert fortsatta stöd så vår förening överlever Corona, bli gärna medlem i föreningen. Kontakta någon i styrelsen så ordnar vi med det!

Hälsningar

Ordförande 

Torgils Svensson