Om Näsum

Näsum består av en markerad dalgångsbygd n. om Ivösjön, omgiven av bergshöjder. Ortnamnet (1442 j Næseme sokn), lånat från kyrkbyn,  
innehåller antingen dativ plur. av näs eller en sammansättning av näs och hem boplats, gård. Kyrkbyn ligger innanför ett näs i Ivösjön.

Källa Nationalencyklopedin

Sockens Historia

Den nuvarande kyrkan i Näsum invigdes 1870. Den ersatte då en kyrka från 1796 som i sin tur ersatt en kyrka från 1200-talet, från början hade kyrkan 1000 sittplatser.

Vid en restaurering i början av 1960-talet gjordes då en omdisponering av kyrkorummet och en del bänkrader togs bort. Idag rymms det cirka500 sittplatser i kyrkan.

En knapp kilometer från kyrkan ligger Gudahagen och den ligger gudagrant, inramad av skog och vatten. Namnet för tanken till en hednisk kultplats där offer framburits till gudarna. Sägen och folkvisa berättar att här låg en gång Näsums första kyrka.

I undermenyn kan Ni Läsa mer om kyrkan, gudahagen, hembygdsmuseet och andra besöksmål i Näsum med omnejd.