Styrelse- och Funktionsförteckning

Ordförande Torgils Svensson
Skrivarehagsvägen 250-6
293 93 Olofström
Mob. 0702-250336
E-post torgils.svensson@telia.com
Vice Ordförande Patrik Nilsson
Blåvingevägen 10
374 41 Karlshamn
Mob. 0707-384920
E-post sko-nils@hotmail.se
Sekreterare Ulla Olsson
Toftvägen 11
295 74 Näsum
Tel. 0456-24377
Mob. 0702-887242
E-post ullas.olsson@telia.com
Kassör Wolfgang Bodinger
Kyrkvägen 12F
295 74 Näsum
Mob. 0708-106798
E-post wolfgang.bodinger@gmail.com
Ledamot Ingrid Gustafsson
Rusagårdsvägen 45-3
293 93 Olofström
Tel. 0709-547035
E-post ingrid.gustafsson@live.se
Ledamot Jan Pettersson
Slättavägen 42-6
295 94 Näsum
Tel. 0456-24829
Ledamot Sven-Olle Svensson
Råabergsvägen 466 33
290 38 Villands Vånga
Tel. 044-94335
Mob. 0705-727392
E-post svenollesvensson@yahoo.se
Ledamot Siv Persson
Gamla Landsvägen 1e
295 74 Näsum
Tel. 0456-20922
Revisor Vakant
Revisor Ingegärd Olsson
Revisorsuppleant Gösta Karlsson
Revisorsuppleant Elin Daufeldt
Valberedningskommitté:
Sammankallande
Leif Nilsson
Kurt Olsson