Styrelse- och Funktionsförteckning

Ordförande Torgils Svensson
Skrivarehagsvägen 250-6
293 93 Olofström
Mob. 0702-250336
E-post torgils.svensson@telia.com
Vice Ordförande Patrik Nilsson
Blåvingevägen 10
374 41 Karlshamn
Mob. 0707-384920
E-post sko-nils@hotmail.se
Sekreterare Ulla Olsson
Toftvägen 11
295 74 Näsum
Tel. 0456-24377
Mob. 0702-887242
E-post ullas.olsson@telia.com
Kassör Wolfgang Bodinger
Kyrkvägen 12F
295 74 Näsum
Mob. 0708-106798
E-post wolfgang.bodinger@gmail.com
Ledamot Ingrid Gustafsson
Rusagårdsvägen 45-3
293 93 Olofström
Tel. 0709-547035
E-post ingrid.gustafsson@live.se
Ledamot Jan Pettersson
Slättavägen 42-6
295 94 Näsum
Tel. 0456-24829
Ledamot Ann-Kristin Fransén
Gröne väg 19 
295 94 Näsum
Mob. 0706-3671591
E-post ankisibbarp@hotmail.se
Ledamot Siv Persson
Gamla Landsvägen 1e
295 74 Näsum
Tel. 0456-20922
Revisor Gösta Karlsson
Revisor Ingegärd Olsson
Revisorsuppleant Jarl Berg
Revisorsuppleant Elin Daufeldt
Valberedningskommitté:
Sammankallande
Leif Nilsson