Styrelse- och Funktionsförteckning

Ordförande Torgils Svensson
Skrivarehagsvägen 250-6
293 93 Olofström
Mob. 0702-250336
E-post torgils.svensson@telia.com
Vice Ordförande Siv Persson
Gamla Landsvägen 1E
295 74 Näsum
Tel. 0456-20922
Sekreterare/Kassör Wolfgang Bodinger
Kyrkvägen 12F
295 74 Näsum
Mob. 0708-106798
E-post wolfgang.bodinger@gmail.com
Ledamot Ulla Olsson
Toftvägen 11
295 74 Näsum
Tel. 0456-24377
Mob. 0702-887242
E-post ullas.olsson@telia.com
Ledamot Anders Karlsson
Stationsvägen 23
295 74 Näsum Tel. 0703-167465
E-post anders.rosenbacken@hotmail,com
Ledamot Anders Jönsson
Forsavägen 188
295 94 Näsum
Mob. 0708-800789
E-post andersjonsson57@hotmail.se
Ledamot Ann-Kristin Fransén
Gröne väg 19 
295 94 Näsum
Mob. 0706-3671591
E-post ankisibbarp@hotmail.se
Suppleant Bodil Johansson
Forsavägen 188
295 94 Näsum
Mob. 0730-282810
Revisor Gösta Karlsson
Revisor Ingegärd Olsson
Revisorsuppleant Susann Orrgren
Revisorsuppleant Elin Daufeldt
Valberedningskommitté: Leif Nilsson (sammankallande)
Valberedningskommitté: Lars-Erik Andersson