Årskrifter

Årets bok 2023

 

    Årsbok 2023 finns ute nu för försäljning. Finns på Bromölla bibliotek, Matöppet Näsum,  Ivetofta sparbank Näsumkontoret, Jämshögs Järnhandel och ICA Nära Träffen Jämshög.

 

Årsböcker

Hembygdsföreningens årsböcker som finns till försäljning samt Eskilssons krönikor.

Det går bra att beställa böcker genom att ringa till:
Torgils Svensson 070-22 50 336 eller Ulla Olsson 0702-88 72 42 eller maila torgils.svensson@telia.com eller ullas.olsson@telia.com

OBS! Böckerna kostar 200:- /st och postens portokostnad tillkommer. Nedan finns årgångarna med innehållsförteckning.

 

 

Årgång 1978 Stiftelseprotokoll Historik över Näsums kyrka.
Ett bondbröllop på 1840-talet.
En jordafärd för fyrtio år sedan.
Torpfragment från Sibbarps by.
Tre generationer skogvaktare.
Kyrkbacken i Näsum 1873.
Foto av Näsums Handels AB.
Årgång 1992 Näsum min hembygd
Jämshögs- och Näsumsprosten Jöran Johan Ö.
Klagstorps skola – fragment ur det förgångna.
Järnvägens betydelse för Näsum.
Tiden den går.
Tillbakablickar på Näsumssågverkets historia.
Om humleodlingen i Näsum och om ”Humlebygget”.
Ryssbergets bokar.
”Kullagåbben” på Västanåberget.
En dag med Sibbarpströskan i november 1927.
Storskiftet i Västanå by 1794.
Förslag till vägnamn i Näsums samhälle.
”Kulturbild fr. V Blekingen af Peron” genom
Om Henrik Nissenius – ett framtidsprojekt.
Den äldsta kyrkan i Näsum, en träkyrka.
Tankar om Sorbonius väg i Näsum.
Årgång 1993 Näsum vår dalgång.
Näsums Frivilliga Brandkår 1918 – 1912 – 1895.
Dans bort vid vägen på lördagsnatten.
Spelmännen Johan Ankarloo och Jöns Andersson Tundahl.
Två vägnamn i Västanå.
Bjäramånsen och Elna.
Lava-Oskar.
En tragedi vid Korsaslätt i Klagstorp 1898.
Näsums paradgata 1921.
Miklagårdens hälsobrunn.
Blistorp: Byn bortom allfartsvägarna.
De tysta torpen på Västanåberget.
Sven Jönsson malm på Fexatorpet i Västanå.
Rallare vid sekelskiftet omkring 1900.
Sista tåget har gått.
Året är 1933 – Ett tjyraknabbe i Östa mark.
Minneshallarna i Ramsjön.
Nederbördsrapport för Näsum 1993.
Bruastenen.
Jättemalen och Jonas.
Årgång 1995 Min hembygd och dess byar.
Järnvägens betydelse för Näsum.
Bilismens barndom i Näsum.
Lump och lärde män – papperstillverkning.
En spökhistoria.
Tillbakablick.
Ajn rediga vallutt.
Ett barndomsminne.
Ett par profiler från 30-talets Västanå.
Statarna på Gislatorpet.
Tragedin vid Trollehall.
Jätten på Slånnabjär.
Bagarehålan.
Gamla och nya ramsor från Västanå by.
Nederbördsrapport från Näsum 1993/1994.
Fotokonst i Näsum då seklet var ungt.
Idas minnen och Mina.
Hålestugan, backstuga i Näsums kyrkby.
Årgång 1996 Utvandrarna.
Den gamla socknen de lämnade.
Utvandringen till Nordamerika.
Förteckning över bokens beskrivna utvandrare.
Personliga berättelser om utvandrarna.
Uppgiftslämnare och litteratur till utvandrarna.
Summary (engelsk sammanfattning)
Övrigt i årsboken.
Minnen.
Nederbördsrapport från Näsum.
Årgång 1997 Kyrkoherde Jöns J Thorelli.
Om Jöns Thorellis doktorsavhandling.
Bernhard Bentzer, den första cyklisten.
Toali-Tildans vardag.
Minnen om såget vid bäcken.
Korta notiser om näringar i Gonarp.
En resa på den gamla. Drögsperydsvägen för hundra år sedan.
Utgården på Näsum 4.
Tankar i diktform.
Om människor, gårdar och torp i Froeryd, Hagstad och Leingaryd.
Sommarkväll vid Klacken.
Ostamjölkamöten i Klagstorp.
Minnen om gången tid.
Nederbördsrapport från Näsum
Årgång 1998 Gonarps Kraftstation.
Då Pisleö och Garnanäs-ön var bebodd.
Näsum för 100 år sedan.
Wässa-Pellen.
Gårdarna på Näsum 4.
I Claras minne och mitt.
Westanå By enl 1671 års jordrevningsprotokoll.
Spedekagebagerskan i Drögsperyd.
Vagnsmakaren Algot Persson i Drögsperyd.
Klagstorps kaolinbrott.
Sekelskiftes stenindustri i Klagstorp.
Klagstorps tegelbruk.
Blinda Bengta.
Den brända drycken.
I Hildas minne och en del även i mitt
Gör sin 50:e tröskningssäsong.
Nederbördsrapport från Näsum.
Årgång 1999 Näsums Hembygds- och Fornminnesförenings 40-årsjubileum
den 24/11 1999.
Soldaten Bengt Jönsson Thom, Gonarp 3 och hans familj.
Betty Nilsson berättar.
Lanthandelns tillkomst och förändring i Näsum sedan 1850-talet.
Näsum för 100 år sedan, ur Kristianstadsbladet.
Västanåberget.
Nederbördsrapport för Näsum, 1999
Årgång 2000 Om skiftet i Östad.
Till minnet av Sven A Svensson.
Om två gamla handelsbodar i Axeltorp och Drögsperyd.
Bagerier, Caféer, Hotell, Krogar, Pensionat och
Ölserveringar.
Näsum för 100 år sedan.
Om ett undantagskontrakt i Sibbarp från 1865.
Humletorkan i Klagstorp.
Näsums telefonstation.
Klagstorps linbastur.
Varg på Västanåberget.
Luffare och Luffaregrottan i Klagstorp.
Draakärrsbäcken.
Juckapellens ko.
Stengärden som kulturminnen.
Redan de gamla grekerna.
Ordförandeklubba.
Årgång 2002 Folkundervisning och folkfostran i äldre tid.
Om gamla skolhus och undervisning i Näsums socken.
Axeltorps Skola.
Näsum för 100 år sedan.
I Georg Larssons minnen om ”De sju”.
Vedlastnings-, båt- och tvättplatser i Klagstorp.
Svinahall.
I kamp för hembygden, mars 1677.
Åter storkbo på Klockaregården i Klagstorp.
Vårtal på Öllerbacken Valborg 2002
Några händelser år 2002.
Näsums Kristliga Ungdomsförening bildades för 100 år sedan.
Förfrågan om material för årsböcker.
Årgång 2003 Drögsperyds skolor.
Klagstorps skola.
Västanå skolor.
Om de två gamla skogvaktaretorpen Korsaslätt och Linneslätt.
Näsum för 100 år sedan.
Några händelser år 2003.
Björkeborg, Kongahöjen och vattenkraftanläggningar
vid Lillån.
Hyllemors hämnd.
Skye kyrka.
Årgång 2004 Västanå nya folkskola från 1930.
Fragment från min skoltid i Västanå skola 1946-1952.
Tankar under en promenad i hembygden.
Kyrkoherde Jöns Thorellis daganteckningar för 1904.
Näsum för 100 år sedan.
Foton av gamla handelsbodar.
Gamla ordspråk och talesätt från Näsum.
Några händelser år 2004.
Konstnären Olle Montanus; bl. a. då han målade i Klagstorp.
Kvinnorevolten i Klagstorps by.
Musterireklam.
Fattigvården och fattigmansstugor.
En spets av Skåne.
Om Byaträffen vid Bys backe i Axeltorp år 1994.
Årgång 2005 Sibbarps småskola.
Näsum för 100 år sedan.
Amerikabrev från 1874.
Ruth Svenssons Spettekaksbageri i Västanå.
Några händelser i Näsum år 2005.
Arthur Andersson som fotograf och fotoframställare.
Häradsvägen mellan Näsum och Vånga.
Albat Isfarare.
Historia kring några foton.
”Runstenen” i Västanå.
Gudahagen – en mytomspunnen gravplats.
Näsums Kooperativa Kvinnogille.
Så var det då. Några minnen som springpojke
i lanthandeln på 1940-talet.
Skolhälsovård.
När traktorn kom till Näsum samt Oppmanna/Vånga.
Årgång 2006 Östads gamla storskola/folkskola.
Östads små- och mellanskola.
Näsum för 100 år sedan.
Det var dans bort i Ausavreet.
Prästens lilla piga.
”Lilla Hollywood”.
Artur Andersson berättar.
En järnåldersboplats i Näsum.
Några händelser i Näsum år 2006.
Årgång 2007 Näsums kyrkbys gamla skolor.
Näsum för 100 år sedan.
Minnen av Jöns och Thilda Mattsson i Västanå.
Näsums Musteriförenings historia.
Ivösjöbygdens mästare på fiol.
”Gudrun” förstörde långa längan vid Bokeholm.
Hjalmar Liljenberg, yrkesfiskare och korgmakare.
Skeppsfart i Klagstorp.
Ore linbastu fick en minnesten.
Likhandkläden.
Vårtal på Öllerbacken 2007.
Bravastugan.
”Per Brahes sättugn” eller som den också kallas”Greve Pers ugn.
Några händelser i Näsum år 2007.
Årgång 2008 Näsums kyrkbys skolor från omkring 1927.
Näsum för 100 år sedan.
Thomas ”Träsko-Tomsen” Svensson.
Drögsperyd – förr och nu.
Om Hanna Olsson i Eskekärra.
Några händelser i Näsum år 2008.
Lite grann om Gonarp åren 1928-1932.
Minnen av Knuda Emeli.
En liten historia.
Rackare-Elias – en luffare.
Utblick från kyrktornet.
Vårtal på Öllers backe. Valborgsmässoafton.
Årgång 2009 Några händelser 1959 då föreningen bildades.
Näsums Hembygds- och Fornminnesförenings tillkomst, verksamhet och 50-års jubileum.
Linbastun och stärkan i Västanå.
Låt dialekterna blomma.
I Klagstorp kring 1930.
”Exellensen” Eskla Ernst.
Axplock ur Drögsperyds bys historia.
Minnen av Einar och Gösta Andersson Västanå 9:20 och 9:22.
Vårtal på Öllers backe, Valborg 2009.
Om ”Selve-Nissen”.
Konstverk av tsarens hovmålare blev altarmålning i Näsums kyrka.
Skoldag vid Gisslatorpet.
Några händelser i Näsum år 2009.
Kakelugnsmakarna Söderström. Rosenberg och
Bentzer i Västanå.
Lite grann om Västanåmark på 1930- och 40-talet.
Examensdag i Klagstorps ambulerande byskola
1979-2009.

Kalas i Christianstad.
Årgång 2010 Pesten i Näsums socken.
Jordskalv.
Några rader om Nils ”Göga-Nissen” Andersson.
Allan Persson minns sin barndom i Nelson, Kanada.
Dödsstupet, träkorset, TV-masten och drunkning.
Föreningens 50-års jubileum 2009.
Valborgsmäss på Öllers backe 2010.
Ny Hälsocentral i Näsum.
Hon kom med sin cykel.
Slöjdläger i Näsum.
Några händelser i Näsum år 2010.
Uråldriga glasäppelträd.
Stora hasselträd i Klagstorp.
Prästafångst.
Om människor, hus och gårdar i Västanå på 1930-talet.
Vester och Västanå kvarn – Gamle gård.
Jysoppa-släkten och den sorgliga branden i Östad 1918.
Raskapojkarna.
Brev i Västanå byaväska.
Historisk husesyn i Drögsperyd.
En skolväg i Västanå.
Årgång 2011 Algot berättar minnen.
Några minnen kring Ekebjärs dansbana.
Vårtal på Öllers Backe,Valborg 2011.
Blistorps by – en historisk återblick.
Majblomman i Näsum 100 år.
Tegelbruksgården.
Byaspelet ”Frieri med förhinder”.
I dinosauriernas fotspår – förhistorisk utgrävning på Åsen.
Hembygdsläger för skolelever 2011.
Några händelser i Näsum år 2011.
Om människor, hus och gårdar i Östad på 1930-talet.
Bagare-Viktorn.
Märkesdagar om sådd och skörd.
Min barndom och ungdom.
Anna på Gräshallen – en väverska.
Snickare Joels torp.
Årgång 2012 Uno Röndahl – en sentida snapphane.
Westanders och en del andra.
Axeltorps dansbana 1907–1926.
Skepparexamen i Klackabacken.
Kyrkoherden som räddade sin socken från att brännas.
Gårdar i Västanå.
Den gamla källan på Västanåberget.
Om brödbakning förr och nu.
Hembygdsläger för skolelever 2012.
Lisa och jag.
Ett 50-års kalas på 1940-talet.
Varg badade i Ivösjön.
Blixt och dunder.
Några händelser i Näsum under året.
Ur professor Fredrik Wullfs dagbok 1895.
Om människor, torp och gårdar i Blistorp, Sibbarp.
och Sonarp på 1930- och 1940-talet.
Axeltorps Lådfabrik – en start i arbetslivet för många.
Från kalaskokerska till catering.
Gamla dialektala ord och uttryck i Näsums socken.
Om sköterskan Ida Jönsson och maken Axel.
En märkesdag i gammal tid.
Inkomna foton om livet på bondgården förr i tiden.
Årgång 2013 Fiskar-Otton och Fiskar-Jennyn.
Utter i Holjeån, Ivösjön och Skräbeån.
När Skåne återförenades med Danmark.
Historia kring några kontverk.
Ett kärleksdrama i Sonarp.
Från utvandrarbygd till invandrarland.
En historia från Västanå.
Observationer om blommor och träd
Valborg 2013.
Återblick över Lövträsågverket i Näsum.
Näsums kyrka i ständig förnyelse.
Några händelser i Näsum under året.
Om människor, torp och gårdar i Eskekärra och Näsum söder om kyrkbyn på 1920-1940 talen.
Vykort i historiskt perspektiv.
Sjusovaredagen.
Personer i Gonarp och Östad under 1920 och 1930-talet.
Västanå 5.
Sågverk i Skrivarehagen.
Lars “Tretumma-Lassen” Persson.
Årgång 2014 Broloppet på Öresundsbron..
De sista beredskapsveckorna.
Minnet av Viggo Larsson.
Hålstuan.
Isfararen-Albert Månssons andra räddning.
Skog och historia i Drögsberyd.
Värna Västanåbergets väl.
Kom i min famn.
När näsumsalaxen gick till Holjeån.
O-ringen på Västanåberget.
De gamla skolplanscherna från förr.
Mördarsnigelns expansion på Nordanvik.
Stenåldern i Klagstorp.
Historia kring några resta stenar i Klagstorp.
Hembygdsföreningens aktiviteter under året.
Gräshallen i mitt minne.
Mynt.
Mått , vikt och mynt i äldre tid.
Näsum och övriga världen.
Poesi av Marianne Roslund.
Unika fruktsorter på Nordanvik.
Ivösjöbygdens landskapsmålare.
Årgång 2015 Skrivaren i skrivarehagen.
Fakiren i Näsum.
Korvgubben.
Diabasbrottet i Ekebacken.
Dikter av Marianne.
Krigsslutet.
Ernst Olofsson.
Så minns jag Karolina.
Amerikabrevet.
Striden om järnvägstunneln.
Byaträff och kosläpp.
Historier från Slättö.
Inez berättar.
Den gamla förbudstavlan.
En försvunnen gård i Villandsbygden.
Provskjutning av ett muskedunder.
Likfärd i det stora snöovädret.
Vattenprojektet blev en halvmesyr.
Sommardans.
Ett brev betyder så mycket.
Gamla ordspråk och talesätt.
Vägansvaret i gamla tider.
Himlafenomen.
Vikingadagar 2015.
Ingvar på Bjäret.
Storbraxen.
Näsumsdialekt.
Klagstorps Fiskeriskola.
Arkeologer besöker Gudahagen.
Hösten kom.
Årsmötet 2015.
Valborgsmässoafton.
Vårtal.
Gökotta.
Hantverksdagen.
Nässelfrossa vid varggropen.
Sommarkväll vid Wetlandi.
Kulturarvsdagen 2015.
Hembygdsafton i församlingshemmet.
Årgång 2016 Griftetal för Arne Svensson.
Årsmöte i församlingshemmet Näsum.
Östad Cementgjuteri.
Skånes kortaste järnväg.
Prästgården farväl.
Mina föräldrar.
Ett industriminne. Transformatorstationen Axeltorp.
Valborgsmässoafton.
Tankar inför våren.
Majsjungning.
Den flygande drängen.
Kring järnvägen i Näsum.
Skånska sjuksystern i Pajala.
Hantverksdagen 2016.
Sten & Stanley till Hantverksdagen i Näsum.
Rammsjön på Ryssberget.
Skånevisa på byggdemål.
Stockbåten i Enegylet.
Nässelfrossan.
Biskopens dag på Ivön.
Sommarkväll på Klackabacken.
Konfirmation och Skolavslutning.
Utställning Bromölla bibliotek.
Bussresa Bromölla Kommun.
Kulturarvsdagen.
Orientering i Skrivarehagen.
Potatisplockare i Östad.
Hembygdsgården i Jämshög.
Blistorpsbrons gjutning & invigning.
Nya biblioteket.
Sveriges godaste kranvatten.
Trollsländor.
Två vägstenar i Gonarp.
Sjömalmsinmutningen i Ivösjön.
Inköp på auktion.
Dödsolyckan vid Skålgropskullen.
Humle&Vinodling.
Årgång 2021 Till minne av Jörgen Andersson.
Birgit Banemark.
Ord och talesätt i gränsbygden.
Äpplen.
Herman Sätherberg – mannen som diktade om Blistorp.
Att vandra mellan Sölve by och Äskekärra.
Min svärfar Nils Karlsson.
Gamla småskolan i Västanå.
Minnen från min uppväxt.
Min gammelmorfar, storfiskaren Jonas Johnsson.
Potteboda hea Otto Svensson.
Betty vände på klacken.
Berättelser från Västanå.
Urklipp från Sölvesborgstidningen.
Storken kom men det blev inga ungar.
Protokoll hållet vid gemensamt sammanträde med skolrådet och lärarkår i Näsum den 11 december 1910.
Lägsta vattenstånd någonsin.
Nederbörd i Klagstorp 2105-2020.
Hos Traiskomagaren.
En spökhistoria.
Skomakarmästare Patrik Nilsson berättar.
Brevet som sonen skickade till sitt föräldrahem 1898.
Att minnas.
Frejdbetyg.
Nisse Näsum! Ett levnadsöde.
Araslövsmördaren gick fri i två år.
Berättelsen om min älskade mormor, ”Hallaannan”.
Fotografen J A Nilsson.
Signe Gustafsson.
Medborgare och skattebetalare.
Bild från utgrävningen av Gudahagen.
Bild från sammanslagningen av Näsum Bromölla kommuner.
Bild från Plejlartröskning i Västanå.
Akta dig far, akta dig för tågen.
Brevet till fadern.
Aktiebrev från Näsum.
Bröllop vid Skye Kyrka.
Korsaslätt.
Robert Svensson Speceri o. diverseaffär.
Ett butiksbiträde berättar.
Byasmean i Östa
Tänk om jag blev miljonär.
När kvinnan blev herde.
Gamla mått och vikter som användes in på 1900-talet.
Annons från Västanå smedja.
Hembygdens dag söndagen den 20 september 2020.
Tuppen och till lanthandlaren Arne.
Vril.
Årgång 2022 2021 års eldsjälspris till Torgils Svensson.
Lilla Hannas kista blev min.
Vaktepojken från Drögsperyd som drömde om att bli skollärare.
Matros Sigvard Persson berättar.
Hembygdens dag 2021
Om nya och gamla våldsbrott i trakten.
Det var dans bort på vägen på lördagsnatten.
Den oförglömlige fiolspelaren.
Taxi i Näsum.
En rekordstor fuchsia.
Livsmedelspriser 1958.
Radio på fyrtiotalet.
Regn vållar miljonskador.
John Johnsson minns skyfallet.
Herberts bord.
Trogen medlem fyller 100 år.
Högahult.
Kata Dahlström håller tal i Näsum.
Tua-Sven och Tua-Sissas hus i Sibbarp.
Milla-Måns en kraftkarl från Näsum.
Hantverksdagen och Hembygdens dag 2022.
Svinafållor kring Slånnabjär.
Urgamla ord från fornstora dar.
När gravljusen började tändas  kring Ivösjön.
Åke Nilsson berättar.
Ivetofta Sparbank i Näsum.
Några nedslag på och kring Ryssberget.
Att vara åbo på 1800-talet och friköpa Nissa-Pellas gård på 1900-talet.
Märkligt gravkors.
Sanna Nielsen underhåller på Hembygdsföreningens 40-års jubileum.
Östad spikfabrik och tråddrageri.
Bilder berättar.
En gränssten på Ryssberget.
Årgång 2023 Axeltorps Kaolinfabrik 1903 -1984.
Hur Östads byahorn hamnade i Råby.
Bravstugan får nytt tak.
Båten Castor sjunker i Nordsjön.
Minnen från järnvägsepoken 23/5 1901 – 30/9 1984.
Handlingar hörande till Skåneshistoria under öfvergångstiden 1658 -1700.
Några minnen från Drögsperyd.
Jämshögs järnhandel 90 år.
En gammal gård i Drögsperyd.
När Fältastugan blev Bravastugan.
Lite historik om Bravstugan i Näsum och om de som bodde där.
Så blev Wästanå säteri till.
Vinterbild över Klagstorp
Likvagnen bevaras av Hembygdsföreningen.
Agnetha Fältskog har rötter i Näsum.
Skogvaktarestället i Drögsperyd.
Blodstensmalm och sjömalm.
Ett torp i Drögsperyd under senare hälften av 1800-talet.
Kyrkbacken i Näsum vid sekelskiftet.
Fiskar i Holjeån får egen väg.
Arne Roslund berättar om sitt korgmakeri.
Mejeriet som blev musteri.
Näsum min hembygd.
En virtuell promenad i Äskekärra och Garnanäs.
Ransonering i Sverige under andra världskriget.
John Blücker berättar.
Linnagården Näsum12:7.
Linnagården (dikt).
Om schack som spel och schackspelande i Näsum.
Morbror Olof och indianerna.
Enskifte i Drögsperyd.
En del av våra arrangemang under året.
Ivan I Västanå.
Bravastugans ursprungliga plats.
Tvättbron.
Stor ek fälld.
Korna dricker brunn ur Micklagårds källor.
Det var den tiden, Eskilssons första krönika om Näsum.  100 Kr Tempelplatsen i Näsum.
Några glimtar ur Näsums kyrkas historia.
Thorelli.
Thorelliana.
Näsumsspråket.
Näsums gamla by- och socken vägar.
Enskiftet i Sibbarps by.
1800-talets jordbruk och utveckling i Näsum.
Ett besök hos Per Jönsson Rösiö.
Linet och dess behandling.
Trettio år som humleodlare.
Järnmalmsgruvan i Västanå.
Industrier i Näsum.
Fruktodling i äldre tider.
Svedjebruket i forna dagar.
Då Sölvesborg-Olofström-Elmhults Järnväg kom till.
Gårdfarihandlare och fast bosatta handlare i Näsum.
Ett hem.
Skolbildningen i forna tiders Näsum.
J-o-n-a-s-s-o-n.
Den stora skolstriden i Näsum.
Artighet och umgängesvanor på 1800-talet.
Det gamla och det nya.
När svångremmen drogs åt i Näsum.
Görans Hanna.
En dag på Karlshamns torg.
Ett triangeldrama.
Rudolf.
Ett besök i ett bondehem för 75 år sedan.
Ur Drögsperyds hävder.
Gamla goda råd mot diverse krämpor.
Wässapellen.
Stormannen Textorius i Näsum och kraftverksprojekt i Lillån.
Forna tiders fattigvård i Näsum.
Hur en kapitalbildning kom till på 1890-talet.
När ”Hotell Finn” fanns till vid Näsums järnvägsstation.
Jämshög, Näsum, Kyrkhult.
Fars trolldomsförmåga.
En hederlig begravning i Näsum.
Gamlegårds kvarn i Västanå.
Höjamokäringen.
”Kaxaugen”.
Torpet som försvann.
I slagskuggan av Cholera morte.
”Hon”.
Så talade våra förfäder.
Så var det då, Eskilssons andra krönika om Näsum.   100 Kr Till mina läsare.
Från 1760-talets Näsum.
Från flydda tider.
Herdaminnen från Jämshög och Näsum.
Ur mina minnen som dialektforskare.
Prosten ÖlIer och mjöldrygan.
Ur en gammal lagbok.
Det stora vansinnets utbrott i augusti 1914.
Klaijavauden farr i daa.
Om ”uhaunga” husdjur.
Kvinnosadel.
Jordbrukets föreningsliv i Näsum.
Kruk- och kakelugnsmakeri i Västanå.
Ett drama.
Släkten Ankarloo i Näsum.
Ett besök hos en prästman.
Räkneorden i näsumsspråket jämte namn på byar och samhällen.
Vildhonung, grävlingsfett och annat mera.
När Kata Dahlström kom till Näsum.
Våra fäders visdomsord.
Tvenne landsvägarnas riddare.
Rackare.
En av de människor jag mött.
Blistorp, byn bortom allfarvägarna.
Sagan om Bengta Persson alias Blinnabengta.
Sagan om Skya-kyrka i Östad och Trolle-sten i Trolle-Ljungby.
En åldrings reflektioner och hågkomster inför julen.
Emigrationen.
Vad säga de fredliga vårdar.
Folklivet.
Schänn.
Besvärligt hinder m.m.
Kolumbii ägg och jag.
En gammal näsumsbo i förskingringen.
Sölvesborg på l890-talet.
I skogar berg och dalar.
”Drank”.
Västanå säteri, en försvunnen herrgård.
Forna tiders hantverkare.
Hos träskomakaren.
Något ur mitt eget liv.
Skolgången.
En underlig historia.
Bilder Besök i Jämshögs bank.
Två människoöden.
    Det finns även andra böcker samt vår Kulturalmanacka för försäljning.