50-års jubileum

Näsums Hembygd och Fornminnesförenings 50-års jubileum 2009

En  av årets stora händelser 2009 i Näsum var Hembygdsföreningens 50-års jubileum. Vi   hälsade alla våra gäster välkomna till Västanå Skola där 50 års- festen hölls. En oförglömlig kväll.

En veteran Uno Röndahl som var med och grundade föreningen den 24 november 1959,  som i över 30 år var föreningen trogen, belönades med titeln Hedersmedlem. Talarna var många, ” ingen nämnd och ingen glömd ”.

Lite historik av ordf. i föreningen Torgils Svensson:
Föreningen har lyft fram flera fornminnen bl.a. Gudahagen, våra tre byggnader räddade från rivning,  transformatorn i Axeltorp sista industriminnet, där Axeltorpsborna fick tillgång till frysboxar,  rest  minnesstenar,  satt vägnamn i Näsums socken.

IOGT lokalen i Näsum, där fick föreningen gåvobrev av logen Nordansjö, men hembygdsförening fick tacka nej till denna gåva, av ekonomiska skäl. Pumpkraftverket på Västanåberget, Bokskogslagen (Uno Röndahl ).

Årsbok och almanacka ges ut årligen sen 1978. Det  är ett axplock av vad föreningen under 50 år arbetat med för att bevara till eftervärlden. Vi fick ett tack från Mia Persson Fröjd Kulturnämnden i  Bromölla Kommun, som citerade ett tidningsurklipp:
”för Näsumsborna är Bromölla ingen centralort utan en genomgångsort på vägen mot Sölvesborg eller Kristianstad. Köpingen har inget att erbjuda som man inte redan har i Näsum.”

Som en symbol för utvecklingen och framtida möjligheter Hembygdsrörelsen överlämnar jag er första årsbok från 1978 i digital form och gratulerar till de 50-åren.

 Ulla Olsson / Näsums Hembygds- och Fornminnesförening

Näsum den 3 oktober 2010.
Rapporten skriven av Sekreterare Ulla Olsson.
Copyright © Näsums Hembygdsförening 2010