Årsprogram och årsbok

 

Föreningen arbetar aktivt med program för 2021.

Årsboken för 2021 är just nu under tryckning och kommer att vara tillgänglig för köp inom kort.

Vi hoppas på ert fortsatta stöd så vår förening överlever Corona.

Hälsningar

Ordförande 

Torgils Svensson