Näsums Kyrka

Näsums kyrka 2008. Foto: Gösta Gansmark.

Näsums kyrka stod färdigbyggd 1871. Den ersatte då en kyrkobyggnad från 1793, vilken i sin tur hade ersatt en medeltida,romansk kyrka. Enligt traditionen hade den medeltida kyrkan i sin tur en föregångare i Gudahagen, den förhistoriska anläggningen ca 800 meter sydväst om kyrkan.

Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1962-63. Härvid minskades kyrkans ca 1000 platser till hälften.I korbågen byggdes en vägg upp till taket och altarbordet men korset vändes och fick sin plats i sakristian.

En ny altaruppsats byggdes med en altartavla som föreställer Kristus på korset. Tavlan, som är känd, är målad i mitten av 1800-talet av Estlands nationalmålare Johann Köler.

Bland kyrkans få bevarade inventarier från de äldre kyrkorna märks bland annat den lilla kyrkklockan från medeltiden, den stora från 1700-talet och den ”grekiska lampan” i vapenhuset, också den från 1700-talet. Dopfunten av trä är skänkt till kyrkan 1681 och ersatte då den medeltida dopfunten. Enligt uppsatt skylt vid kyrkan.

Tillbaka till Besöksmål