Hembygdsmuseet i Näsum

Bravastugan i Näsum 

Huset flyttades till nuvarande plats 1846 efter att tidigare sannolikt ha varit uppförd i någon av de närliggande byarna (Bjäraryd, Kulla eller Kylinge) på andra sidan Ryssberget. Vid återuppförandet har virke saknats till viss del varför komplettering har skett med tegel. 

Stugan är ett gatehus och ligger på ofri grund har tidigare ägts av en man som benämndes Brava-Svennen. Även hans mor bodde i stugan. Brav är sannolikt ett gammalt knektnamn. Brava-Svennen skötte också järnvägsbommarna för den intill stugan belägna järnvägskorsningen. Järnvägen mellan Sölvesborg-Elmhult öppnade 1901.
Stugan övertogs senare av Brava-Svennens systerdotter Ingeborg Fält och därefter av hennes bror Herman Fält, som är den sista som bott i huset. Stugan har tidvis också kallats Fälta-stugan.

Stommen i huset är skiftesverk bålehus ) dock har det utvändigt beklätts med locklistpanel. Stugan har under lång tid haft papptak men har efter antikvariska kontakter under början av 1980-talet åter försetts med vasstak.

Även invändigt har stugan genomgått restaurering. Spännpapp på väggar har åtgärdats och tapetsering har skett med tidstypiska stänktapeter. Ursprungligen har det troligen funnits två gavelrum ( kammare ) på södra gaveln men dessa är numera sammanslagna till ett rum. Planken i väggarna har lämnats synliga mellan förstugan och köket. Vissa plankor har en bredd av 30 cm. 

Möblerna i huset är genuina och kommer från familjen Fält som sist bebodde huset. 

Bravastugan – Näsum.
Mindre hembygdsmuseum som drivs av Näsums Hembygds- och Fornminnesförening. 1800-tals stuga med vasstak, inredd som det varit en gång med en del ursprungliga möbler.

Information för Bussgrupper.
1800-talsstuga med halmtak, inredd med en del ursprunngliga möbler.
Namnet är taget efter ett gammalt knektnamn men i folkmun kallas stugan även Fältahuset

Drivs idag som hembygdsmuseum av Näsums hembygds- och fornminnesförening. 
Pris inkl guide på platsen: 20 kr ( Entré gäller även Godsmagasinet i Näsum.)
Antal personer i grupp: 40-50 pers.

Öppettider: Öppet efter överenskommelse.
Kontaktperson: Näsums Hembygds och Fornminnesförening.  
Telefon: 070 – 22 50 336
Vägbeskrivning: Från väg 116 svänger du i Näsum in på Linnavångsvägen. 
Efter några hundra meter ser du Bravastugan på vänster sida. 

Tillbaka till Besöksmål