Banvaktsstugan

Banvaktstugan – ett järnvägsminne 

Banvaktstugan är belägen mellan Axeltorpsvägen och Gamla Landsvägen i Näsum. Troligtvis uppförd under järnvägens uppbyggnad i början av 1900-talet. Stugan lär vara den enda kvarvarande banvaktstuga på linjen mellan Sölvesborg-Älmhult och är i Näsums Hembygdförenings ägo. Det finns stugor ombyggda till privata bostäder. Stugorna hade en stor betydelse för säkerheten på järnvägen med kontroll på linjen innan tåg passerade. En annan arbetsuppgift för banvakten var att öppna och stänga grindarna när tåg passerade. Stugan var i privat ägo och var obebodd i ca 10 år och föreningen köpte den för att bevara till eftervärlden. En kulturgärning. Den är nu upprustad av föreningen och ligger vackert vid cykelvägen på den gamla järnvägsbanken mellan Sölvesborg-Älmhult i Näsum.

Text: Torgils Svensson

Tillbaka till Besöksmål