Gudahagen, Tempelplatsen

Gudahagen, Tempelplatsen, Gullstringsbacken Gamle kyrkogård med backar, är de namn som nämnes i äldre beskrivningar och kartor över den höjdrygg som är belägen 800 meter SV om Näsums Kyrka. Allmänt bekant är platsen idag under namnet Gudahagen.
I april 1938 kom en arkeologidoktor Folke Hansén till platsen och gjorde en mera omfattande undersökning, han gjorde dock inga grävningar på platsen.
Dateringen som här gjordes bestämdes till järnålder. Man fann då första gången spår efter gravar och offerstenar inom området, och därefter föddes namnet ”Gudahagen”.

Med tillstånd av Brodde Almer / Foto Gudahagen Näsum