18/8: Kyrkogårdsvandring i Näsum

Samling vid kyrkan söndagen 18 augusti kl.15.00

Efter vandringen kyrk-kaffe kl. 17.00. Gudstjänst kl 18.00. Föreningen bjuder på kaffe i kyrkan. Medarr. Kyrkan. Vi önskar att några Näsumsbor vill medverka och berätta om gravarna runt kyrkan.