Med tillstånd av Brodde Almer / Foto
Gudahagen Näsum

 
 

Gudahagen, Tempelplatsen, Gullstringsbacken Gamle kyrkogård med backar, är de namn som nämnes i äldre beskrivningar
och kartor över den höjdrygg som är belägen 800 meter SV om Näsums Kyrka.
Allmänt bekant är platsen idag under namnet Gudahagen.
I april 1938 kom en arkeologidoktor Folke Hansén till platsen och gjorde en mera omfattande undersökning, han gjorde dock
inga grävningar på platsen.
Dateringen som här gjordes bestämdes till järnålder. Man fann då första gången spår efter gravar och offerstenar inom
området, och därefter föddes namnet ”Gudahagen”.

räknare
Copyright © Näsums Hembygdsförening 2011
Created by ® Nosslo